Skip to content

Wedstrijd informatie

Wedstrijd uitslagen

Reglement onderlinge

Reglement wedstrijden

Inschrijven wedstrijden

Wedstrijdreglement onderlinge

 1. De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en er naar te handelen.
 2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn een geldige vispas, hierop kan gecontroleerd worden.
 3. Het is de deelnemers verboden om plaats te nemen verder dan één meter van zijn plaatsnummer, dit geldt zowel links als rechts van zijn plaatsnummer.
 4. Er dient gevist te worden met een hengel voorzien van een enkelvoudige haak. Hengellengte max. 13 meter.
 5. Ten aanzien van het voeren het volgende, vanaf het beginsignaal mag er ± 5 minuten normaal gevoerd worden. Daarna mag er slechts licht worden bijgevoerd. Laatkomers mogen alleen licht voeren.
 6. Aas en voer zijn vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden en verse de vase.
 7. Er wordt gevist op aantal en gewicht. paling, snoek, meerval en snoekbaars tellen niet mee.
 8. De eventueel gevangen vis wordt na afloop van de wedstrijd gewogen. Het leefnet moet in het water blijven tot het moment van weging. Het gebruik van een leefnet is verplicht. Stalen leefnetten zijn verboden.
 9. In Ulft bij het DRU parcours zijn er invalide plekken (vaste plekken) beschikbaar, welke kunnen worden toegewezen door de wedstrijdcommissie.
 10. Er mag slechts 1 hengel zich boven het water bevinden, cuppen tijdens het vissen is wel toegestaan!
 11. Zinkvissen is toegestaan.
 12. De visplek dient na afloop van de wedstrijd schoon achtergelaten te worden, overgebleven aas en voer dient meegenomen te worden.
 13. Deelnemen op eigen risico.
 14. Bij overtreding wordt een passende maatregel vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
 15. Ingeval waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 16. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van één ieder direct of indirect bij de wedstrijden betrokken. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequenties voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven of vervallen van wedstrijden. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) consequenties voortvloeiende uit het uitbrengen van de uitslag.
 17. De wedstrijdcommissie kan zonder opgaaf van redenen deelname weigeren.

Wedstrijdreglement Open wedstrijden

 1. De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en er naar te handelen.
 2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn een geldige vispas, hierop kan gecontroleerd worden.
 3. Het is de deelnemers verboden om plaats te nemen verder dan één meter van zijn plaatsnummer, dit geldt zowel links als rechts van zijn plaatsnummer.
 4. Hengelkeuze is vrij.
 5. Ten aanzien van het voeren het volgende, vanaf het beginsignaal mag er ± 5 minuten normaal gevoerd worden. Daarna mag er slechts licht worden bijgevoerd. Laatkomers mogen alleen licht voeren.
 6. Aas en voer zijn vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden en verse de vase.
 7. Er wordt gevist op aantal en gewicht. paling, snoek, meerval en snoekbaars tellen niet mee.
 8. De eventueel gevangen vis wordt na afloop van de wedstrijd gewogen en geteld. Het leefnet moet in het water blijven tot het moment van weging. Het gebruik van een leefnet is verplicht. Stalen leefnetten zijn verboden.
 9. In Ulft bij het DRU parcours zijn er invalide plekken (vaste plekken) beschikbaar, welke kunnen worden toegewezen door de wedstrijdcommissie.
 10. Er mag slechts 1 hengel zich boven het water bevinden, cuppen tijdens het vissen is wel toegestaan!
 11. Zinkvissen is toegestaan.
 12. De visplek dient na afloop van de wedstrijd schoon achtergelaten te worden, overgebleven aas en voer dient meegenomen te worden.
 13. Deelnemen op eigen risico.
 14. Bij overtreding wordt een passende maatregel vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
 15. Ingeval waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 16. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van één ieder direct of indirect bij de wedstrijden betrokken. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequenties voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven of vervallen van wedstrijden. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) consequenties voortvloeiende uit het uitbrengen van de uitslag.
 17. De wedstrijdcommissie kan zonder opgaaf van redenen deelname weigeren.
Translate »