Skip to content

Privacy

H.S.V. de Brasem verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Sportvisserij Nederland en de aangesloten H.S.V. de Brasem.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt H.S.V. de Brasem persoonsgegevens?
H.S.V. de Brasem verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij H.S.V. de Brasem of die een lidmaatschap hebben

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De ledenadministratie van H.S.V. de Brasem verwerkt persoonsgegevens in HSVleden, de administratieve applicatie van Sportvisserij Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals de online Vispas module en de online Jeugdvergunning module. De ledenadministratie verwerkt je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd via www.mijnsportvisserij.nl. Zo kunt u zelf zorg dragen voor de juiste registratie, in geval van wijzigingen, in HSVleden.

Waarvoor verwerkt H.S.V. de Brasem persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van H.S.V. de Brasem of via H.S.V. de Brasem een vispas wilt aanvragen, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor de juiste aanvraag voor een vispas.

De H.S.V. de Brasem maakt voor deze registratie gebruik van, door Sportvisserij Nederland beschikbaar gestelde HSVleden module. Sportvisserij Nederland staat garant voor het “AVG proof” zijn van deze module. De H.S.V. de Brasem slaat, buiten het registreren van de nieuwsbrief, zelf geen persoonsgegevens in welke vorm dan ook op.

Als je eenmaal lid van H.S.V. de Brasem bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens uit HSVleden bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van H.S.V. de Brasem, HSF Midden Nederland of vanuit Sportvisserij Nederland. Wil je niet benaderd worden door H.S.V. de Brasem? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt H.S.V. de Brasem ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

H.S.V. de Brasem verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
H.S.V. de Brasem controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat H.S.V. de Brasem met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in mijnsportvisserij met je account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kan de ledenadministratie, je gegevens inzien.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (HSF Midden Nederland of Sportvisserij Nederland) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen H.S.V. de Brasem
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. H.S.V. de Brasem kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is H.S.V. de Brasem gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens H.S.V. de Brasem van mij verwerkt?
Door in te loggen in mijnsportvisserij met je eigen-account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met H.S.V. de Brasem, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door H.S.V. de Brasem kun je terecht bij het secretariaat Sportvisserij Nederland of het secretariaat van H.S.V. de Brasem zowel telefonisch als via info@hsvbrasem.nl.

OPT-OUT 
Om het gebruik van HSVleden zo makkelijk mogelijk te maken, kan Sportvisserij Nederland of H.S.V. de Brasem je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. H.S.V. de Brasem beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over de H.S.V. de Brasem waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval de desbetreffende functionaris informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

Wijzigingen privacy beleid
H.S.V. de Brasem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van online Vispas of online Jeugdvergunning module te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.hsvbrasem.nl/privacy.

Translate »