Log In

Wedstrijdreglement Open NK voor Teams

 1. De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en er na te handelen.
 2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige vispas, hierop kan gecontroleerd worden.
 3. De loting geschiedt ’s-morgens door de teamcaptains zelf, middels het trekken van één enveloppe met 4 plaatsnummers ( elk team heeft kans op slechts 1 kopplaats) .
 4. Het is de deelnemers verboden om plaats te nemen verder dan één meter van zijn plaatsnummer, dit geldt zowel links als rechts van zijn plaatsnummer. Voorts is het niet toegestaan zich in het water te bevinden of het plateau met de achterpoten in het water te plaatsen.
 5. Er wordt gevist in 4 vakken volgens het punten systeem. Het totaal van alle deelnemers van het team wordt bij elkaar opgeteld, 1e in het vak 1 punt, 2e in het vak 2 punten enz. , geen individuele prijzen.
 6. Er dient gevist te worden met een hengel voorzien van een enkelvoudige haak. Een tweede hengel of opzetstuk mag alleen klaarliggen, indien er geen aas aan de haak zit. Hengellengte max. 11,50 meter (hengel + lijn max. 20 meter). Tevens is het wettelijk bepaald dat er maar twee hengels compleet opgetuigd voor handen mogen zijn (incl. hengel waarmee u vist). Meerdere reserve hengels mag men slechts voorhanden hebben zonder haak en/of onderlijn.
 7. Het is verboden te vissen en te voeren met aardappelen,  vers de vase (muggenlarven) en of gekleurde maden. Het is niet toegestaan kleurstoffen in het voer te gebruiken. Kunstaas is niet toegestaan.
 8. Voer- en aasbeperking ! Per deelnemer maximaal 3 kg nat voer, 3 liter aas.
 9. Ten aanzien van het voeren, vanaf het beginsignaal mag er ± 5 minuten normaal gevoerd worden. Daarna mag er slechts licht worden bijgevoerd. Laatkomers mogen alleen licht voeren.
 10. Er wordt gevist op aantal en gewicht (gewicht leidend bij gelijke stand), paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee.
 11. De eventueel gevangen vis wordt na afloop van de wedstrijd gewogen. Het leefnet moet in het water blijven tot het moment van weging. Het gebruik van een leefnet is verplicht. Stalen leefnetten zijn verboden.
 12. De ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren.
 13. De wedstrijd is van 10:00 tot 14:00 uur.
 14. Opbouwen van het materiaal vanaf 08:30 uur.
 15. Er mag slechts 1 hengel zich boven het water bevinden, dus cuppen en vissen tegelijk mag niet.
 16. Zinkvissen is verboden, de dobber dient het lood te kunnen dragen.
 17. De visplek dient na afloop van de wedstrijd schoon achtergelaten te worden, overgebleven aas en voer dient meegenomen te worden.
 18. Gebruik van een katapult is wettelijk verboden.
 19. Deelnemen op eigen risico
 20. Bij overtreding wordt een passende maatregel vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
 21. De prijzen worden alleen aan de winnende teams uitgereikt. Bij niet afhalen van de prijs vervalt het recht op de prijs.
 22. Ingeval waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 23. De organisatie aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van één ieder direct of indirect bij de wedstrijden betrokken. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequenties voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven of vervallen van wedstrijden. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) consequenties voortvloeiende uit het uitbrengen van de uitslag.

Log In or Create an account