Log In

Eerste schep door wethouder van Balveren

Zaterdag 22 februari ging de eerste schep in de grond voor de bouw van het nieuwe clubgebouw van de HSV de Brasem. Samen met Elte-Jan Visser (RKV het Anker), wethouder Gerard van Balveren en Ron Ditters (HSV de Brasem) werd symbolisch de eerste schep in de grond gestoken. Zelfs deze symbolische handeling was kenmerkend voor het hele proces welke vooraf ging aan het realiseren van een dergelijk project, de schep ging nauwelijks 10 cm in de klei.

Door het beëindigen van de erfpacht van het oude clubgebouw was de HSV de Brasem genoodzaakt uit te zien naar nieuwe opties, als bestuurder van een vereniging met 550 leden geen eenvoudige opgaaf. Je hebt o.a. de verantwoording voor het voortbestaan van de vereniging, vooral de financiële middelen als het leden aantal spelen een belangrijke rol. Ook een hengelsportvereniging merkt het effect van de crisis, de sport moet betaalbaar blijven, sponsoring is niet meer zo van zelfsprekend, kosten worden hoger terwijl de inkomsten lager worden. In die situatie verkeerde de HSV de Brasem terwijl zij op zoek waren naar een oplossing voor een nieuw clubgebouw.

De optie om te kiezen voor een nieuw clubgebouw was niet zo vanzelf sprekend, het bestuur van de HSV de Brasem heeft alle opties de revue laten passeren, geen clubgebouw, clubgebouw in containers of een nieuw clubgebouw, allemaal mogelijkheden zakelijk gezien, maar misschien nog wel belangrijker luister naar de leden. De leden zijn de kracht achter verenigingen, onze leden besloten massaal de schouders onder het project te willen zetten wat voor het bestuur mogelijkheden bood in gesprek te gaan met de gemeente Oude IJsselstreek.

Tijdens oriënterende gesprekken met wethouder van Balveren bleek als snel dat niet alleen de HSV de Brasem maar ook de roei- en kanovereniging Het Anker op zoek waren naar een nieuw clubgebouw. Natuurlijk kun je direct aangeven dat roeien en vissen een ongelukkige combinatie is, maar ik ben van mening dat daar waar je angst voor hebt je moet zoeken naar de mogelijkheden en het positieve benadrukken. Positieve zaken bleken er uiteindelijk meer te zijn dan een stijfkoppige houding van “dat bijt elkaar”. Al met al heeft deze samenwerking geleid tot de bouw van een nieuw clubgebouw voor de HSV de Brasem waar RKV het Anker gastgebruik geniet.

De wereld is aan verandering onderhevig, deze veranderingen hebben ook invloed op jou vereniging, je kunt als bestuurder niet meer stilzitten, je moet mee. Om mij heen hoor ik verschillende verenigingen klagen over uiteenlopende zaken als sponsoring, crisis, beslissingen enz., blijf als bestuurder actief, blijf niet hangen in de donkere wolken die je ziet maar probeer naar oplossingen te zoeken en blijf zoeken. Kijk om je heen of je partners kunt vinden om zo gezamenlijk sterker te staan, zelfs je concurrent kan je grootste vriend worden. D e schep welke slechts 10 cm in de klei ging gaat door samenwerking zeker helemaal in de grond en met vereende krachten realiseren wij ons clubgebouw.

Geef een reactie

Log In or Create an account